Pralnie
samoobsługowe
czynne 7 dni w tygodniu od 7:00-3:00